Lịch công tác

STT Bắt đầu Kết thúc Thành phần Địa điểm Nội dung công việc Lãnh đạo
1 07:00 17:00 1 Trường THCS

1

Trưởng phòng
2 07:00 17:00 fv gv

gv

gv
3 07:00 17:00 gb gv

gb

gv

STT Bắt đầu Kết thúc Thành phần tham gia Địa điểm Nội dung công việc Lãnh đạo SửaXóa
1

03/22/2018

07:00

03/22/2018

17:00

1 Trường THCS

1

Trưởng phòng
2

03/23/2018

07:00

03/23/2018

17:00

fv gv

gv

gv
3

03/22/2018

07:00

03/21/2018

17:00

gb gv

gb

gv
Trang 0 của 1Đầu   Trước   Tiếp tục   Cuối   

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic